"WIKARÓWKA DRUHA WICKA"

Baza harcerska przy kościele Najświętszej Marii Panny i bł. ks Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu została zorganizowana dla umożliwienia „harcerzom z Polski i całego świata”

  • przybliżenia Patrona harcerstwa w Jego sanktuarium
  • poznania pięknego i zabytkowego Grodu Kopernika.

Baza znajduje się w centrum miasta obok Rynku Staromiejskiego przy ul. Panny Marii 2

Opiekunem i administratorem bazy jest proboszcz parafii druh ks. prałat Józef Nowakowski. Formalności związane z pobytem należy uzgadniać z Sanktuarium Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowksiego ul. Panny Marii 2 87-100 Toruń, tel. 0566222603, fax 0566211078, 0694960846, e-mail wnmptorun@diecezja.torun.pl 

R E G U L A M I N

1.Po zgłoszeniu się do bazy kierujący grupą załatwia formalności z opiekunem lub p. kościelnym wpis do księgi (gości) odbiór kluczy i przegląd miejsc noclegowych, sanitarnych i kuchennych przekazanie materaców,(śpiworów, jaśków.) Zasadniczo liczymy, że każdy harcerz przywozi ze sobą własny śpiwór i jaśka. jest kuchenka z możliwością gotowania, mały zestaw garnków, sztućców i naczyń.

2.Liczymy, że grupa ubogaci się spotkaniem z Patronem Harcerstwa Polskiego przez udział w nabozeństwie.

3.Zachowywać się zgodnie z Prawem Harcerskim.

4.Drzwi wejściowe powinny być zawsze zamknięte – klucz u kierującego grupą zamieszkującą

5.Cisza nocna obowiązująca w mieście tzn. od godz.22 – do 6

6.Za wszelkie zniszczenia, zbicia, zabrudzenia, odpowiada materialnie grupa.

7.Obowiązuje dbanie o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach.

8.Na zakończenie pobytu należy wykonać z osobą odpowiedzialną przegląd zdawanych pomieszczeń i przekazanych do użytku rzeczy.

9.Na razie nie ma żadnych opłat.


Kustosz Ks. Wojciech Niedźwiecki 

W. NMP   aktualizacja 6 VI 2013

MOŻNA POBRAĆ PLIK Z INFORMACJĄ DO DRUKU  -Wikarówka.pdf