[Rozmiar: 24733 bajtów]
Rok 2015 przeżywamy inspirowani 75 rocznicą wielu wydarzeń w 1945 r., kończącym II wojnę światową i zaczynającym nowe układy życia wielu narodów świata, zwłaszcza Europy. Szło nowe, na ile było nowe faktycznie, znamy już przynajmniej ze wstępnie dokonanych ocen. Do nich wracamy pośród lawiny informacji, której jesteśmy, niezależnie od nas, uczestnikami. Ks. prof. Józef Tischner i inni myśliciele wprowadzili w nasze myślenie bolesne słowa Oświęcim i Kołyma. W obecnie istniejącej sytuacji jeszcze bardziej trzeba nam wracać na nowo podstawowych realiów kształtowania i działania sumienia. Nasz Biuletyn... spróbuje również podjąć tę problematykę.
Obecny numer Biuletynu Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu jest inny niż dotychczasowe. „Zdarzyła się" okazja do publikacji przemyśleń s. Stefanii od Jezusa Eucharystycznego pt. Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny. Lekturę myśli Siostry Stefanii koniecznie trzeba zacząć od tekstu dk. Waldemara Rozynkowskiego. Jego przeczytanie na pewno zaowocuje podjęciem lektury.
Osobiście spotkałem s. Stefanię w czasie pobytu jej w Toruniu w 2008 r. Biuletyn zawiera amatorskie zjecie ze spotkania przy naszych arkadach. Ponieważ przemyślenia s. Stefanii wprowadzają nas w niezwykły świat bł. Ks. Stefana, Biuletyn... będzie zawie­rał serwis zdjęć tematycznie związanych z Obozem Koncentracyjnym w Dachau. Lektura komentarza s. Stefanii do wydarzeń związanych z życiem Bł. Stefana niech obudzi na nowo i umocni w nas obraz Bożego człowieczeństwa.

Ks. Józef Nowakowski,

Kustosz Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
NUMERY ARCHIWALNE