Informacje Diecezjalnego Dyrektora
o Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym
w Toruniu

W dniu 1 sierpnia 2008 r. wznowił działalność Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w oparciu o dekret bp. Andrzeja Suskiego z dnia 21 stycznia 2000 r.

Celem pracy Ośrodka jest zapobieganie odrzuceniu dzieci przez rodziców naturalnych i umieszczaniu ich w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

 • Zgodnie ze Statutem Ośrodek spełnia swe zadania poprzez:

  Przygotowywanie przez szkolenia małżeństw do pełnienia ról rodzin adopcyjnych, zastępczych czy zaprzyjaźnionych
 • Pomoc kandydatom na rodziców zastępczych w dokonywaniu świadomego przyjęcia dziecka do rodziny
 • Wspomaganie rozwiązywania problemów wynikających ze sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców zastępczych

 • Udzielania pomocy prawnej i psychologicznej kobietom w ciąży

 • Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy pedagogicznej rodzicom przysposabiającym

 • Prowadzenie pośrednictwa adopcyjnego i pomoc w zakresie przygotowywania wniosków do Sądów o przysposobienie

 • Do współpracy serdecznie zapraszamy osoby pragnące nieść pomoc dziecku osieroconemu poprzez przyjęcie go do własnej rodziny w formie rodziny zastępczej, adopcyjnej czy zaprzyjaźnionej oraz osoby pragnące wspierać naszą pracę modlitwą.

  Chętnych do współpracy w niesieniu pomocy dziecku i rodzinie prosimy o kontakt:

  Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

  Ul. Panny Marii 2 87-100 Toruń

  e-mail: doao@diecezja.torun.pl

  Dyżury pełni Ośrodek: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 16.00-18.00; w czwartki w godz. 10.00-12.00. Tel. w czasie dyżurów 056/6522626


  [Rozmiar: 2679 bajtów]