Freski w nawie  południowej.  

Matka Boska Bolesna - fragment malowidła ściennego 

Skarpy wewnętrzne nawy południowej przyozdobione są  gotyckimi malowidłami z około 1380 roku, przedstawiającymi miedzy innymi postacie i sceny religijne: Michała Archanioła, ukoronowanie NMP przez Jezusa, Archanioła Gabriela , św. Jana Chrzciciela, św. Andrzeja, Chrystusa biczowanego, Matka Boska Bolesna, św. Krzysztofa, św. Szczepana,   św. Franciszka, św. Marii Magdaleny, św. Elżbiety. Pod dużymi postaciami są też sceny i postacie mniejsze: Maryja z dzieciątkiem i pokłon Trzech Króli.