Główna nawa  w początku XX wieku.

 NAWA GŁÓWNA. Patrząc na kościół od głównego wejścia , widzimy w nawie głównej, ponad  ołtarzami przy filarach środkowych, wspaniałe renesansowe organy z 1601 roku, Po ich  lewej stronie nad emporą, znajduje się  gotycka rzeźbiona balustrada. Organy są arcydziełem rzeźby w drzewie; bogactwo figur, ornamentów, dekoracji czynią z nich cenne dzieło sztuki. Poniżej nagrobek barokowy Anny  z Leszczyńskich Potockiej z połowy XVII wieku, i kolejne arcydzieło sztuki snycerskiej  - ambona z 1605 roku.