NAWA PÓŁNOCNA powstała z pierwotnego krużganka klasztornego, obiegającego czworokątny wiryndarzyk. Gdy w XIV wieku dobudowano kościół, ten krużganek, oddzielony łukami od nawy głównej i sklepiony, wszedł w skład rzutu poziomego kościoła, który się rozwinął górą w trzynawowy, z emporą nad krużgankiem. Każda partia między łukami jest inaczej przesklepiona i jedna wspanialej od drugiej.

Część krużganku, biegnąca ku północy, stanowi dziś kaplicę  z ołtarzem św. Wawrzyńca.

 Fragment gwiaździstego sklepienia krużganka północnego zdobionego freskami o motywach roślinnych.