PREZBITERIUM, Z daleka rysuje się wspaniały  łuk tęczowy z 1731 roku na którym umieszczono postacie z kalwarii pod  wielkim krucyfiksem  dłuta toruńskiego artysty rzeźbiarza  Zelka z  1931roku. Łuk tęczowy wsparty jest na pilastrowanych filarach .  

 

 

Widok z nawy głównej na prezbiterium w początku XX wieku.