Wewnątrz kościoła na uwagę zasługują późnogotyckie, dębowe stalle z 1 połowy XV wieku (z około. 1400 roku) ,  z ciemnego dębu, bogato  rzeźbione . Jest to arcydzieło snycerstwa średniowiecznego, świadczące o przebogatej  pomysłowości twórcy. Część stall ze strony północnej usunięto, gdy w XVII wieku dobudowywano mauzoleum Anny Wazówny. Przecięte na dwie części stają  przy wejściu zachodnim