Urodził się 22 stycznia 1913r. w Chełmży, tam w cieniu dawnej katedry spędził Wicek, jak go wszyscy nazywali, swą młodość. W  marcu 1927r.  związał się z harcerstwem i jego ideałami działając w 24. Pomorskiej Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego!

Uczęszczał do  ośmioklasowego męskiego gimnazjum w Chełmży. Tam też złożył egzamin maturalny. Swoje życie wewnętrzne rozwijał   w Sodalicji Mariańskiej zostając w 193Or. jej Prezesem. Decyzja wstąpienia na drogę ku kapłaństwu nie przyszła mu łatwo.

Jako diakon zostaje kapelanem i sekretarzem biskupa Stanisława Okoniewskiego. 14 marca 1937 r. przyjmuje w Pelplinie święcenia kapłańskie. Na obrazku prymicyjnym napisał: 

"Przez krzyż cierpień i życia szarego - z Chrystusem - do chwały zmartwychwstania". 

W lipcu 1938r. zostaje wikarym w parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. 

Do dziś wielu pamięta jego gorliwość apostolską wśród dzieci i chorych, jego posługę jako kapelana Chorągwi Pomorskiej ZHP czy  redaktora Wiadomości Kościelnych Parafii Panny Maryji.

 Oddziały Wermachtu wkroczyły do Torunia7 września 1939r.  Rozpoczęły się aresztowania. Ks. Frelichowskiego aresztowano17 października bo był on szczególnie podejrzany dla władz niemieckich,  ze względu na swoje zaangażowanie w ruchu harcerskim. Osadzony w Forcie VII realizował nadal swoje ideały harcerskie. Uwięziona młodzież spontanicznie garnęła się do niego z wielką ufnością. Ks. Wicek sam wyszukiwał ludzi szczególnie smutnych i samotnych, chorych i słabych. Odtąd realizuje swoje powołanie kapłańskie w warunkach konspiracyjnych organizując w kolejnych obozach w Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau wspólne modlitwy, ciągle szukając najbardziej umęczonych i załamanych współwięźniów.

W Sachsenhausen pełni dalej  obowiązki kapelana nie tylko naszego, lecz również i rodaków; wspomnę choćby słuchanie wychodzących z obozu transportów spowiedzi, które on organizował" . 

W Dachau zajął się chorymi na tyfus przekradając się do ich baraków, by nieść im pomoc i umacniać Eucharystią. Sam nie dałby rady pomóc wszystkim umierającym. Udało mu się pozyskać 32 polskich księży, którzy zgłosili się, by na tych właśnie blokach pielęgnować zakażonych. Wszyscy oni bez wyjątku przeszli ciężki tyfus, a dwóch zmarło. Ks. Stefan już wcześniej zaraził się tyfusem i umarł w opinii świętości 23 lutego 1945r., w przeddzień wyzwolenia obozu. Wyjątkowość zmarłego kapłana uznali nawet Niemcy pozwalając po raz pierwszy w obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy trumnie, wyłożonej białym prześcieradłem i  udekorowanej kwiatami. Współwięzień wyjął kilka kosteczek z jego palców, by przechować je jako relikwie, zanim spalono ciało w krematorium.

23 lutego 2003 roku dedykowany został ołtarz bł. ks. Stafanowi Wincentemu Frelichowskiemu.

Dnia 7 czerwca 1999 roku na Toruńskim lotnisku podczas Nabożeństwa Czerwcowego  Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacji tego bohaterskiego wikarego.

Za wstawiennictwem tego Błogosławionego Kapłana możesz na modlitwie uprosić potrzebne Ci łaski.


Opowieść o o błogosławionym księdzu phm. Stefanie Wincentym Frelichowskim  kolejna pozycja wydawnicza.

Nakładem Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego ukazała się biografia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Pozycja bardzo cenna i ciekawie napisana.

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski to album wydany przez Parafię WNMP w Toruniu będący przebogato ilustrowaną opowieścią o życiu Błogosławionego.

Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski patron Harcerzy Polskich i... 410 Zadań i Rozwiązań  to najnowsza pozycja wydawnicza, której autorem jest Zbigniew Grochowski.
Zawiera ona testy sprawdzające i ubogacające wiedzę o Błogosławionym